Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 9 kpl
> Finnish language | Learn Finnish online for free
Welcome to study Finnish! Venla.info offers free Finnish online language materials. Here you can find the essentials of the Finnish language. Check out one of the topics below to start your studies!
Asiasanat: suomi toisena kielenä suomen kieli kielitiede kielitiede Suomi suomen kieli

> Finnish Grammar Bits
Suomen kielioppia ja sanastoa englannin kielellä.
Asiasanat: kielioppi sanastot suomen kieli kielioppi sanasto suomen kieli

> Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Auttaa muodostamaan kokonaiskuvan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Opettaa tuottamaan kirjallisia ja suullisia tuotoksia kieleen, kirjallisuuteen ja identiteettiin liittyvistä teemoista. Kertaa lisäksi kielenhuoltoa ja aiempien kurssien sisältöä.
Asiasanat: kirjallisuudenhistoria kansalliskirjallisuus kieli ja kielet kirjallisuus identiteetti kirjallisuuden tyylit äidinkieli äidinkieli kielet kirjallisuus kulttuuri-identiteetti suomen kieli kirjallisuuden historia kirjallisuuden laji

> Pidä suomi siistinä
Pidä suomi siistinä sisältää harjoituksia, jotka auttavat oppilasta parantamaan suomen kielen oikeinkirjoitustaan. Aihealueita on kolme: alkukirjaimet, yhdyssanat ja välimerkit. Ensiksi oppilas tekee alkutestin, jonka pistemäärän mukaan hänet ohjataan tekemään tasolleen sopivia tehtäviä. Vaikeustasoja on kolme, ja joidenkin tehtävien tekemiseen on tarjolla vinkkejä. Palveluun ei ole pakko rekisteröityä, mutta rekisteröitymisestä on se etu, että tehtäviä voi jatkaa siitä, mihin on edellisellä kerralla jäänyt, ja suoritetut tasot ja diplomit jäävät kielikoulun arkistoon
Asiasanat: suomen kieli kielenhuolto oikeinkirjoitus välimerkkien käyttö kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen suomen kieli kielioppi kirjoittaminen äidinkieli

> Soppi – Suomeksi oppimassa
Materiaali tarjoaa näkökulmia siihen, millaista on maahanmuuttajaoppilaan kouluarki, millaista on oppia suomeksi, kun suomi ei ole oma äidinkieli ja mitä tulisi ottaa huomioon opetettaessa suomen kielen taidoltaan heterogeenisia oppilasryhmiä. Sivusto on suunnattu opettajalle, ja materiaali on jaoteltu erikseen alakouluille, yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Mukana on tehtäväosioita, joissa opettaja voi pohtia esimerkkien avulla opiskelijoiden suomenkielen taitoa ja valmistautua omassa työssään vastaantuleviin tilanteisiin. Sivuston videot ovat MPEG-4-muodossa (mp4-tiedostoja). Videoiden katselemiseen tarvitset nopeudeltaan vähintään 512 kbit/s Internet-yhteyden sekä uuden QuickTime-mediasoittimen (vähintään versio QuickTime 6.1). Mediasoitin on ladattavissa sivuston kautta.
Asiasanat: suomen kieli maahanmuuttajat oppilaanohjaus oppilaan tukeminen suomen kieli maahanmuuttaja virtuaaliyliopisto

> Lukunalle
Sivuston avulla voi oppia Suomesta ja suomen kielestä. Sivusto sisältää mm. sanavarastotehtäviä, luetun ymmärtämistä, kirjoittamista ja arvoituksia. Aineisto on jaoteltu vuodenaikojen mukaan. Lisäksi sivuilla linkkejä kirjailijoiden ja suomen kieltä huoltaville sivuille.Sivuston käyttöön tarvitaan Flash-ohjelma.
Asiasanat: kielellinen kehitys lastenkirjallisuus lukeminen suomen kieli lasten kirjallisuus lukeminen suomen kieli

> Tilastot oppiaineittain
Ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista.
Asiasanat: oppiaineet tilastot fysiikka musiikki yhteiskuntaoppi tilastotiede opinto-ohjaus tilastoanalyysi biologia luonnontieteiden opetus kotitalous liikuntakasvatus oppiaine mediakasvatus kemia historia suomen kieli ympäristökasvatus ruotsin kieli terveyskasvatus viestintä matematiikka

> Salainen lukukirja, harjoitustehtäviä
Sivustolla on peruskoulun 1. ja 2. luokille suunnattuja eritasoisia interaktiivisia harjoitustehtäviä: sanaston rikastuttamistehtäviä, oikeakielisyyttä, isojen välimerkkien käyttöharjoitusta, kirjoitustehtäviä ja paljon muuta. Sivusto edellyttää JavaScript-koodin sallimisen sekä esimerkiksi Flash Player -ohjelman asentamisen.
Asiasanat: suomen kieli lukeminen alkuopetus välimerkkien käyttö suomen kieli kielioppi

> Salainen aapinen - Alisan päiväkirja
Sivusto sisältää Salaisen aapisen oheen tehtyjä kielivalmiuksien kehittämisharjouksia ja pelejä esikoulu- ja alkuopetusikäisille lapsille.Sivusto sisältää mm.äänne- ja tavuharjoituksia,eroavaisuuksien ja muotojen huomaamista,lisälukemisto- ja askarteluvinkkejä sekä runojen kirjoittamisen harjoittelua. Vaatii Flash Playerin sekä Adobe Shockwave -ohjelman asentamisen.
Asiasanat: lukeminen äidinkieli (oppiaineet) lukemisvalmiuksien kehittäminen lukeminen suomen kieli äidinkieli

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus