Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 193 kpl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | seuraava >>
> Opiskelu ja työ
Käsittelee opiskelua ja työtä, joihin sisältyy myös aihekokonaisuutena aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kielellinen harjoittelu painottuu tekstin ja puheen ymmärtämiseen, ja tehtävissä työstetään tekstien sanastoa tavoitteena niiden mieleen painaminen ja käytön oppiminen soveltuvissa yhteyksissä.
Asiasanat: kieli ja kielet yrittäjyys opiskelu englannin kieli työelämä englannin kieli tekstin ymmärtäminen puhuttu kieli työ vieras kieli Opetushallitus

> Terveys, työ ja toimintakyky
Käsittelee terveyttä yhteiskunnassa ja maailmassa. Antaa terveyttä koskevien tietojen ja taitojen lisäksi käsityksen siitä, mitkä tekijät ympärillämme vaikuttavat terveyteen. Terveydellä ja sairauksilla on puolestaan paljon vaikutuksia yhteiskuntaan, hoitojärjestelmiin ja moniin kustannuksiin. Sisältää tehtäviä ja linkkejä lisätietoon.
Asiasanat: terveys terveyskäyttäytyminen mittaus työkyky kansanterveys toimintakyky terveydenhuolto tiedonlähteet työ tiedonlähteet terveys terveysoppi terveyskasvatus yhteiskunta mittaaminen ympäristö

> Hyvä työasento
Viivapiirroskuva hyvästä työasennosta
Asiasanat: puhtaanapito työturvallisuus kuluttajavalistus ergonomia työ kotitalous turvallisuus

> Huono työasento
Viivapiirroskuva huonosta työasennosta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito ergonomia kotitalous työ turvallisuus kuluttajavalistus

> Hyvä työasento
Viivapiirroskuva hyvästä työasennosta
Asiasanat: puhtaanapito työturvallisuus kotitalous turvallisuus kuluttajavalistus työ ergonomia

> Huono työasento
Viivapiirroskuva huonosta työasennosta, kun puhdistetaan käsienpesuallasta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito kuluttajavalistus työ turvallisuus kotitalous ergonomia

> Huono työasento
Viivapiirroskuva huonosta työasennosta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito ergonomia kotitalous kuluttajavalistus turvallisuus työ

> Ilmoita viallisesta
Viivapiirroskuva, jossa työntekijä ilmoittaa viallisesta laitteesta.
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito kuluttajavalistus kotitalous työ turvallisuus ergonomia

> Vedä pistotulpasta
Viivapiirroskuva oikeasta tavasta irrottaa pistotulppa rasiasta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito ergonomia työ kotitalous turvallisuus kuluttajavalistus

> Älä käytä viallista johtoa
Viivapiirroskuva viallisesta sähköjohdosta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito ergonomia kotitalous turvallisuus työ kuluttajavalistus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus