Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 1 kpl
> Hyvät tavat - Käyttäytymisen testi
Hyvät käytöstavat ovat tärkeä perusedellytys hyville ihmissuhteille niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-aikanakin. Käyttäytymissäännöt ja normit on tarkoitettu helpottamaan elämää. Yhdessä toimimisen pelisääntöjä on opittu kotona ja koulussa. Ammattiin opiskelun alkuvaiheessa on hyvä tähdentää, että hyvä käytös on myös osa ammattitaitoa. Hyviä käytöstapoja voidaan oppia. Parhaisiin tuloksiin päästään, jos käyttäytymistä säätelevät sisäiset motiivit eikä pakotettu ulkoisten normien toteuttaminen. Opiskeluryhmä voi päättää harjoitella näitä taitoja yhteisesti tutussa turvallisessa ympäristössä. Ystävällisyyden ja huomaavaisuuden voi aloittaa tervehtimisestä. Hyviin tapoihinhan kuuluu, että tuttuja tervehditään! Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös toisen mielipiteen kuuntelu. Myös oman mielipiteen ilmaiseminen rakentavalla tavalla on tärkeä taito. Aina ei siis tarvitse olla asioista samaa mieltä tullakseen hyväksytyksi. Tästä syystä on hyvä harjoitella sekä toisen mielipiteen hyväksymistä ja arvostamista että oman mielipiteen ilmaisua. Väitekortit-menetelmä antaa aroille ja hiljaisillekin opiskelijoille mahdollisuuden osallistua ja saada mielipiteensä kuuluville.
Asiasanat: tavat (tapakulttuuri) käyttäytyminen käyttäytymissäännöt

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus