Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 4 kpl
> Kirjakuja
Kirjakuja on osa peruskoulun 1-6 luokkalaisille suunnattua äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalia. Sivusto sisältää eri luokka-asteille jaoteltuja tehtäviä mm. äänteistä, tavuista, sanaluokista, riimeistä, synonyymeistä ja oikeinkirjoituksesta. Sen lisäksi materiaalissa on kirjoitustehtäviä ja tekstinymmärrystehtäviä. Lisäksi sivustolla on tietoa mediaympäristöstä ja esimerksiksi uutistalojen toiminnasta sekä suomalaisista kirjailijoista.
Asiasanat: synonyymit tavutus lukeminen kielen oppiminen sanat äidinkieli (oppiaineet) pelit kirjailijat tehtävät media-ala media oikeinkirjoitus loppusointu uutiset harjoitukset äänteet kirjoittaminen uutisointi

> Kaarlo Karhu seikkailee Suomessa
Sivustolla seikkaillaan Kaarlo Karhun kanssa läpi Suomen neljän vuodenajan. Samalla tutustutaan suomen kieleen, suomalaisiin kirjailijoihin, luontoon ja eläimiin sekä suomalaisten juhliin ja harrastuksiin erilaisten tehtävien avulla. Tehtävissä opetellaan mm. tunnistamaan sanoja ja kirjaimia, kirjoittamaan kirje, täydentämään runo ja poimimaan oikeita asioita tekstistä. Tehtävät soveltuvat etenkin esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäisille luokille. Sivustolla on myös tietoa kirjailijoista, joiden tekstejä tehtävissä on käytetty, sekä linkkejä Suomesta ja suomalaisuudesta.
Asiasanat: kirjaimet harjoitukset vuodenajat loppusointu pelit kielen oppiminen runot (kirjalliset tuotokset) kirjoittaminen sanat eläimet numerot arvoitukset kirjailijat luonto sadut kulttuuri Suomi

> Alman ja Olivian esikoulu
Sivusto sisältää tehtäviä sanoista, kuukausista ja viikonpäivistä sekä laskutehtäviä. Pelien vaikeustasoa voi säätää. Tehtävät soveltuvat niin lukutaitoisille kuin vasta lukemaan opettelevillekin lapsille, etenkin esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Leikinomaisten tehtävien avulla lapset voivat opetella itselleen uusia asioita, sekä kerrata ja harjaannuttaa esikoulussa opittuja taitoja.
Asiasanat: kuukaudet laskeminen loppusointu sanat tehtävät pelit matemaattiset taidot laskut viikonpäivät harjoitukset

> Riimiruudukko
Kirjainruudukkoon on kätketty riimirunon sanoja. Tehtävänä on etsiä sanat ruudukosta ja painaa oikeaa sanaa. Tehtävä soveltuu yli 4-vuotiaille ja etenkin esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäisille luokille. Tehtävä harjoittaa sanojen tunnistamista, loppusointujen oppimista ja muodostamista sekä kielen oppimista.
Asiasanat: loppusointu kielen omaksuminen sanat hahmottaminen pelit äidinkieli kielen oppiminen

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus