Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 8 kpl
> Homma hanskassa - työeämän Suomea
Verkko-oppimateriaali HOMMA HANSKASSA Työelämän suomea on tarkoitettu suomenkieliseen opetukseen ruotsinkielisessä ammattiopetuksessa. Tavoitteena on antaa perusta suomenkielen kirjallisten valmiuksien harjoitteluun. Lähtökohtana on työelämän autenttiset tilanteet, materiaalit ja tehtävät. Oppimateriaali koostuu suraavista alueista: Toimialan tekstit, Käännöstehtäviä ja relevantteja linkkejä, Sanalistat, Kielioppi, Työhakemus, Materiaaleja opettajille. Oppimateriaalissa on otettu huomioon, että opiskelijoilla ympäri ruotsinkielistä Suomea on hyvin erilaiset tiedot suomenkielestä. Videofilmejä sekä opettajille suunnattua tuki- ja ideamateriaalia sisältävä Homma hanskassa muodostaa kattavan oppimateriaalipaketin, jonka tarkoituksena on motivoida ja inspiroida sekä opettajia että opiskelijoita.
Asiasanat: ammatillinen koulutus autoala työnhaku suurkeittiöt ravintola-ala puu (luonnonmateriaalit) hotelliala rakennusala matkailuala metalliala kieli ja kielet NY161690 sähköala suomen kieli

> Oppimisaihioita ammatilliseen kielenoppimiseen
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tehtyjä suomi-englanti kieliharjoituksia. Jokainen englannin- ja suomenkielinen aihio muodostaa oman oppimispolkunsa, jossa ideana on, että aihepiiriä lähestytään askel askeleelta. Ensin kielen oppija tutustuu sanoihin kuvien kautta, sukeltaa sitten rikkaaseen puhuttuun kieleen ja tekee erilaisia asioita syntyperäisen puhujan opastamana. Tämän jälkeen samaa kieliainesta (sanastoa ja rakenteita) harjoitetaan monipuolisesti erilaisten tehtävätyyppien avulla. Interaktiivisessa tilassa (Vaihe / Step 2) oppija joutuu suodattamaan äidinkielisen puhujan runsaasta kielellisestä aineksesta hänelle tärkeät sanastolliset ja rakenteelliset vihjeet. Mikäli opastajan puhe ei aukea heti ensimmäisellä kuuntelukerralla, kohtaa voi kuunnella niin monta kertaa kuin tarpeelliseksi katsoo. Aihiopolkujen ydin on, että oppija joutuu jatkuvasti reagoimaan opastajan kehotuksiin ja pyyntöihin (toiminnallisuus). Teemat ovat: Autotalli, Kampaamo, Potilashuone, Toimisto
Asiasanat: ammatillinen koulutus kieli ja kielet autoala terveydenhoito (kooste) kampaajat terveydenhoitoala toimistoala

> Pakokaasut - RAO / Verkko-opinnot
verkko-opiskelukokonaisuuden nimi on pakokaasumittaus. Se on osa Diagnostiikka 20 ov –opintokokonaisuutta. Osa opiskelutehtävistä soveltuu myös Autoalan perustaidot –opintokokonaisuuden opiskeluun. Tämä verkko-opiskelukokonaisuus sisältää sekä teoreettista opiskelua että käytännön harjoituksia. Teoreettisissa tehtävissä opiskellaan pakokaasujen muodostumisen, ympäristövaikutusten sekä puhdistuksen perusteet. Lisäksi opiskellaan katsastustarkastukseen sisältyvän pakokaasumittauksen raja-arvot sekä mittaustulosten tulkinta. Käytännön harjoituksissa tehdään erilaiset pakokaasumittaukset.
Asiasanat: mittaus palaminen autoala pakokaasut virtuaalikoulu

> Polttonestelaitteet- RAO / Verkko-opinnot
Kurssilla opiskellaan mäntämoottorin polttonestelaitteiden rakennetta ja toimintaa. Kurssi on osa Diagnostiikka 20ov -opintokokonaisuutta. Verkko-osuudessa opiskellaan teoreettisia opintoja polttonerstejärjestelmistä: seoksen muodostus, kaasuttimen toimintaperiaate ja rakenneratkaisut, polttonesteen suihkutusjärjestelmien perusteet, järjestelmien testaaminen ja huolto. Oppimista täydentää oppilaitoksessa tapahtuva käytännön harjoittelu. Tämän sisältökohdan opiskelu sijoittuu yleisesti autoalan perustutkinnon II-lukuvuoden opintoihin.
Asiasanat: polttonesteet palaminen dieselmoottorit autoala kaasuttimet virtuaalikoulu

> Autoalan yleistaidot
Autoalan yleistaidot -kurssilla tutustutaan auton kehittymiseen vaikuttaneihin henkilöihin, perehdytään auton toimintapiirien komponenttinimityksiin sekä opitaan luokittelemaan ja tunnistamaan erilaiset ajoneuvot. Lisäksi käydään lävitse tieliikenteeseen vaikuttavia säädöksiä, ajokorttiluokkia ja katsastustoimintaa. Kurssi sisältää opiskeluohjeet sekä tehtäviä. Osa tehtävistä edellyttää oppikirjan käyttöä.
Asiasanat: ajoneuvot autoala historia ajokortit virtuaalikoulu

> autotieto.net - tietoa autotekniikasta
Autotieto.net -sivusto on materiaalipankki autotekniikan opiskeluun. Materiaalit soveltuvat erityisesti autoalan perustutkintoa opiskeleville, mutta myös itseopiskelijoille, alan harrastajille, alan opettajille, aikuisopiskelijoille ja alalla työskenteleville.
Asiasanat: autoala autotekniikka virtuaalikoulu

> Autotalli
Suomenkielisessä ammatillisen koulutukseen kohdistuvassa opetusohjelmassa tutustutaan harjoitusten avulla autoalan työvälineisiin ja ammattikieleen. Ensin kielen oppija tutustuu sanoihin kuvien kautta, sukeltaa sitten rikkaaseen puhuttuun kieleen ja tekee erilaisia asioita puhujan opastamana. Tämän jälkeen samaa kieliainesta (sanastoa ja rakenteita) harjoitetaan monipuolisesti erilaisten tehtävätyyppien avulla. Tehtävien tavoitteena on, että oppija joutuu reagoimaan opastajan kehotuksiin ja pyyntöihin ja sitä kautta kehittämään toiminnallisuuttaan.Materiaalia voidaan käyttää yhtenä kokonaisuutena tai osissa.
Asiasanat: autoala ammatillinen tieto työvälineet ammattikieli harjoitus kielet ammatillinen koulutus kielitaito liikenne

> My Garage
Autoalan englanninkielistä sanastoa opettava interaktiivinen oppimateriaali, jossa tutustutaan autotalliin ja sen työvälineisiin. Oppimismuotoina ovat kuvasanakirjatehtävät, interaktiivinen oppimisympäristö sekä rakenteiden ja sanaston hallintaa testaavat aukkotehtävät. Vaatii käyttäjältään kaiutin- tai kuuloketoiminnon.
Asiasanat: autotallit työvälineet englannin kieli autoala työvälineet englannin kieli Opetushallitus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus