Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 3 kpl
> Maahanmuutto - uhka vai välttämättömyys? Yhteiskuntaoppia verkossa
Tämä tehtävä on tarkoitettu lukion yhteiskuntatiedon 3. kurssille (syventävä EU-kurssi). Tehtävän tarkoituksena on herättää ajatuksia EU:n yhteisestä arvopohjasta ja sen jäsenmaissa näkyvistä mahdollisista käytännön sovelluksista. Keskitymme nimenomaan ihmisoikeuksiin ja sosiaalipolitiikkaan ja niiden käytännön sovelluksena EU:n sisäiseen muuttoon ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten muuttoon unionin alueelle.
Asiasanat: yhteiskuntaoppi sosiaalipolitiikka maahanmuutto ihmisoikeudet maahanmuuttopolitiikka EU-politiikka maahanmuuttajat

> Tukea pakolaisuuden ja kestävän kehityksen käsittelyyn
Aineistoihin sisältyy mm. UNHCR:n opetusmateriaali pakolaisuudesta, joka sisältää useita videoita ja niihin liittyvät opettajan materiaalit. Lisäksi paljon aineistoja eri ikäryhmille alakoulusta toiselle asteelle.
Asiasanat: maahanmuutto pakolaisuus pakolainen oppimisympäristö

> Toisella katsomalla - maahanmuuttajista maahan muuttajiin
Kirjan kohderyhmänä ovat lukio- ja ammattikouluikäiset nuoret. Kouluopetuksen lisäksi kirja soveltuu nuoriso- ja kasvatustyötä tekeville ja se tarjoaa tutustumismatkan myös muille aiheesta kiinnostuneille. Kirja sisältää haastatteluihin pohjautuvia elämäntarinoita, haastateltavien lähtömaista kertovia tietoruutuja sekä maahanmuuttoon liittyviä artikkeleita. Kirjan viimeisessä osassa on harjoituksia, joiden avulla aihetta voi työstää.
Asiasanat: maahanmuutto maahanmuuttajat tarinat

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus