Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> Vesillä -elämää ja historiaa
Vesillä - elämää ja historiaa Suomen Tammen (Museoviraston, Opetushallituksen ja ympäristöministeriön yhteinen kulttuuriperintöopetuksen kehittämisverkosto vuosille 2005–2008) julkaisema verkko-opiskelumateriaali. Sivuille on koottu kaikille opinhaluisille tietoa ja tarinoita erilaisista vesillä liikkumiseen liittyvistä asioista. Tehtävä-osiossa voi mitata tietämystään ja saada ideoita erilaisiksi tehtäviksi, joilla aiheeseen tutustumista voidaan elävöittää. Linkkeihin on koottu osoitteita, joista voi etsiä lisätietoa vesireiteistä ja niiden historiasta tai tutustua vesillä liikkumiseen liittyvään sanastoon.
Asiasanat: vesiliikenne kulttuuriperintö laivaliikenne ympäristö vesiväylät historia

> Väylien varsilta: Merenkulun historiaa
Väylien varsilta - Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat Museovirasto ja Merenkulkulaitos aloittivat vuonna 1996 merenkulun rakennusperinnön suojeluun tähtäävän kartoitus- ja arviointityön. Hankkeeseen liittyvien kenttätöiden tuloksena syntyi kattava ja laajan vertailun mahdollistava aineisto, joka antaa hyvän kuvan merimerkkien ja luotsipaikkojen nykytilasta sekä historiallisesta kehityksestä. Kenttätutkimuksissa kerätyn materiaalin pohjalta Helsingin yliopistossa tuotetussa verkkojulkaisussa perehdytään merimerkkien ja laivaväylien historiaan sekä tarkastellaan merenkulunturvallisuudesta vastanneiden ammattiryhmien elämäntapaa ja työnkuvaa. Kulttuurihistorian ja merietnologian alaan lukeutuva tietopaketti on tarkoitettu itsenäiseksi tietolähteeksi ja omatoimisen etäopiskelun sekä luentokurssien ohessa käytettäväksi oppimateriaaliksi. Katso myös PDF-muodossa löytyvä Museoviraston Rakennushistorian osaston julkaisu Meriväylien rakennusperintö.
Asiasanat: vesiväylät merenkulkijat historia laivaliikenne kulttuurihistoria rakennusperintö luotsiasemat merenkulku

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus