Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 5 kpl
> Ympäristön aineita ja ilmiöitä | Opettaja.tv | yle.fi
Ylen opettaja.tv:n teemapaketti alakoulun biologian opetukseen, jonka aiheena on ympäristön aineita ja ilmiöitä. Materiaali sisältää 10 videota ja seitsemän tehtävää.
Asiasanat: lentäminen jäätyminen vedenpuhdistus kuumailmapallot lämpö tulipalot jätevedenpuhdistamot vesivoima palaminen

> Kemia: palaminen
Palaminen-sivusto on suunnattu kemian opiskelun ja opettamisen tueksi ala- ja yläkoulussa. Oppimateriaalin tarkoituksena on liittää kemian luokassa opittuja asioita arkipäivään. Sivustossa kerrotaan palamisesta kemiallisena reaktiona ja opitaan paloturvallisuutta tekstin, kuvien, tehtävien ja pelien avulla. Opetuspaketti on tehty peruskoulun kemian opetussuunnitelmassa mainittujen keskeisten sisältöjen pohjalta, ja siinä käsitellään myös monia peruskoulun kemian oppikirjoissa mainittuja palamiseen liittyviä käsitteitä. Oppipaketissa ei käytetä kemiallisia käsitteitä, joten ylempien luokkien oppilaiden kanssa asiaa kannattaa käsitellä vielä kemiallisin käsittein oppitunnilla. Oppimateriaali on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Palomuseon kanssa.
Asiasanat: kemia sammutus paloturvallisuus palaminen

> Pakokaasut - RAO / Verkko-opinnot
verkko-opiskelukokonaisuuden nimi on pakokaasumittaus. Se on osa Diagnostiikka 20 ov –opintokokonaisuutta. Osa opiskelutehtävistä soveltuu myös Autoalan perustaidot –opintokokonaisuuden opiskeluun. Tämä verkko-opiskelukokonaisuus sisältää sekä teoreettista opiskelua että käytännön harjoituksia. Teoreettisissa tehtävissä opiskellaan pakokaasujen muodostumisen, ympäristövaikutusten sekä puhdistuksen perusteet. Lisäksi opiskellaan katsastustarkastukseen sisältyvän pakokaasumittauksen raja-arvot sekä mittaustulosten tulkinta. Käytännön harjoituksissa tehdään erilaiset pakokaasumittaukset.
Asiasanat: mittaus palaminen pakokaasut autoala virtuaalikoulu

> Polttonestelaitteet- RAO / Verkko-opinnot
Kurssilla opiskellaan mäntämoottorin polttonestelaitteiden rakennetta ja toimintaa. Kurssi on osa Diagnostiikka 20ov -opintokokonaisuutta. Verkko-osuudessa opiskellaan teoreettisia opintoja polttonerstejärjestelmistä: seoksen muodostus, kaasuttimen toimintaperiaate ja rakenneratkaisut, polttonesteen suihkutusjärjestelmien perusteet, järjestelmien testaaminen ja huolto. Oppimista täydentää oppilaitoksessa tapahtuva käytännön harjoittelu. Tämän sisältökohdan opiskelu sijoittuu yleisesti autoalan perustutkinnon II-lukuvuoden opintoihin.
Asiasanat: polttonesteet palaminen autoala dieselmoottorit kaasuttimet virtuaalikoulu

> Palovamma
Piirroskuva palovammasta kädessä
Asiasanat: loukkaantuminen (kooste) vammat palaminen työturvallisuus turvallisuus majoitus- ja ruokailupalvelut elintarviketeknologia terveyskasvatus bioteknologia kotitalous

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus