Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 13 kpl
1 2 | seuraava >>
> Otavan Opiston nettilukio
Nettilukio on osa Otavan Opiston aikuislukiota. Meillä opiskellaan ympäri vuoden ja vuorokauden kaikkialla Suomessa. Nettilukio kulkee tarvittaessa myös opiskelijoidensa mukana maailmalla. Nettilukiossa voit opiskella koko aikuislukion oppimäärän puhtaasti etäopiskeluna omassa aikataulussasi. Koska kaikki kurssit ovat verkossa saatavilla, voit opiskella mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Nettilukiossa et ole sidoksissa lukukausiin tai lukion jaksoihin, vaan voit edetä oman aikataulusi ja suunnitelmasi mukaisesti. Aloittaakin voit mihin aikaan vuodesta tahansa.
Asiasanat: etälukio verkko-opiskelu lukio verkko-oppiminen

> Etälukio - Psykologia
Etälukion uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen materiaali. Verkkomateriaalin kysymyksiä voi käyttää omassa opetuksessaan ajatusten herättämiseen ja tiedon soveltamiseen. Materiaali sopii erinomaisesti itseopiskeluun ja sen voi antaakin työstettäväksi opiskelijalle, joka suorittaa kurssin itsenäisesti. OPPIAINEEN KURSSIT 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 2. Ihmisen psyykkinen kehitys
Asiasanat: lukio verkko-oppimateriaali psykologia etälukio

> Etälukion opinto-opas (pdf)
Etälukion opinto-opas on tarkoitettu kaikille etäopiskelusta kiinnostuneille opiskelijoille ja opinto-ohjaajille, nuorista aikuisiin. Oppaaseen on koottu tiiviiseen muotoon perustietoja lukion etäopetuksen toiminnasta ja käsitteistä. 28-sivuinen opas on pdf-muotoinen ja sen sisältökokonaisuudet ovat: Minustako etäopiskelija, Etäopiskelun tavoitteet, Etäopiskelijan opintosuunnitelma, Etäopiskelijan opintokustannukset ja opintososiaaliset edut, Etäopiskelun elementit, Etäopiskelun ja etäopetuksen muodot, Etäopiskelijan tietolähteet, Opinto-ohjaus ja tutorointi, Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto, Etäopiskelijan tutkinnon jälkeinen ohjaus.
Asiasanat: opastus etälukio etäopiskelu Opetushallitus, YLE ESR-hanke,

> Kulttuuri
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi, mutta materiaaleihin voi tutustua myös itseopiskeluna ja ne ovat vapaasti käytettävissä kaikessa opetuksessa. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Tässä Venäjän kurssissa 7 opitaan puhumaan kirjallisuudesta, kuvataiteesta ja musiikista, ymmärtämään venäläistä kulttuuria ja venäläisiä arvoja sekä symboleja,erilaisista uskomuksista ja enteistä, sananlaskuja, sanontoja, satuperinnettä ja runoja, imperatiivi, konditionaali,keskeisiä pronomineja. Materiaalin sisältökokonaisuudet ovat: Venäläisistä arvoista, Uskomuksista, enteistä ja taikauskosta, Kirjallisuus, Kuvataide, Musiikki, Hauska tietää, Kielioppi, Tehtäviä, Sanasto. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: venäjän kieli etälukio kurssit kulttuuri Opetushallitus

> Yhteinen maapallomme
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi, mutta materiaaleihin voi tutustua myös itseopiskeluna ja ne ovat vapaasti käytössä kaikessa opetuksessa. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Tällä Venäjän kurssilla 8. opitaan ympäristön- ja ihmisensuojelusanastoa, asiaa Venäjän luontotyypeistä - mielenkiintoista tietoa ”Venäjän seitsemästä ihmeestä” ja Unescon maailmanperintökohteista Venäjällä, Venäjän yhteiskunta- ja hallintorakenteesta, käyttämään etuliitteisiä liikeverbejä, ymmärtämään partisiippeja ja gerundeja. Materiaalin sisältökokonaisuudet ovat: Johdanto,Venäjän luonto,Ympäristönsuojelu Venäjällä,Unescon maailmanperintöluettelo, Ihmisen suojelu, Hauska tietää, Kielioppi, Tehtäviä ja Sanasto. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: venäjän kieli kurssit etälukio Opetushallitus

> Eurooppaalaisuus ja Euroopan Unioni
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi mutta sopivat myös itseopiskeluun ja ovat vapaasti käytettävissä kaikkeen opetukseen. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Lukion valinnaisen yhteiskuntaopin kurssin YH 4 avulla opiskelija voi syventävää tietoja Euroopasta. Kurssin nimenä on Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, ja siinä tarkastellaan eurooppalaisuutta ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Miten eurooppalaisia Euroopan asukkaat ovat tai eivät ole? Sivuston sisältöteemat ovat: Me Euroopassa,"Homo Europeus", Euroopan unioni,Kuka päättää, kellä valta? Turvayhteisö, Kansalaisten Eurooppa, Eurooppalaisia arvoja, ”Yksi perhe, monta kieltä.” Matkalla Euroopassa, Eurooppalaista kulttuuriperintöä, Euroopan kasvot, YO-tehtäviä. Sisältöteemoissa on tehtäviä ja pohdintatehtäviä. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: eurooppalaisuus yhteiskunta yhteiskunnallinen muutos kurssit etälukio yhteiskuntaoppi

> Etalukio - maantiede
Riskien maailma -kurssin tarkoituksena on tarkastella maapallolla esiintyviä hasardeja maantieteellisestä näkökulmasta. Aluetutkimus -kurssin tärkeimpänä tavoitteena on tehdä jostain tietystä alueesta suppea maantieteellinen aluekuvaus ja hyödyntää sen työstämisessä aiemmilla maantieteen kursseilla opittuja asioita. Toinen kurssin tavoite on tutustua karttojen käyttöön maantieteessä sekä paikkatietojärjestelmiin (GIS).
Asiasanat: kartat hasardit etälukio aluetutkimus maantiede luonnontieteiden opetus maantiede etäopetus aluemaantiede karttaoppi

> Etalukio - terveystieto - kurssit 1-2
Etälukion terveystiedon opetus tarjoaa tietoa oman terveyden hoitamisesta sekä terveydestä yhteiskunnassa ja maailmassa ja laajentaa käsitystä siitä, mitkä tekijät ympärillämme vaikuttavat terveyteen. Etälukion terveystiedon verkkoaineisto koostuu ydinosasta, johon liittyy itsenäisiä kokonaisuuksia. Verkkoaineisto on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja tarvitsee tuekseen muuta aineistoa, kuten lukion oppikirjoja. Muuhun aineistoon on viitattu eri osakokonaisuuksissa.
Asiasanat: etälukio terveystieto terveys terveyskasvatus terveys terveysoppi etäopetus

> Etälukio - ranska
Verkkosivusto sisältää ranskan kielen kurssit 5. Avant et maintenant / Ennen ja nyt, 6. Les études et les projets d'avenir, ja 7. Kulttuuri. Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan ja itseopiskelun tueksi.
Asiasanat: etälukio ranskan kieli etäopiskelu etäopetus ranskan kieli kielten opetus

> Etälukio - englanti
Sivusto sisältää kurssit 1. Minä ja muut, 2. Viestintä ja vapaa-aika, 3. Opiskelu ja työ, 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, 5. Kulttuuri, 6. Tiede, talous ja tekniikka, 7. Luonto ja kestävä kehitys, 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen sekä johdanto- ja kirjoitelmakurssit. Etälukion englannin verkkomateriaali tukee etä- ja itseopiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Materiaali noudattaa uusia Aikuisten lukiokoulutuksen perusteita. Englannin verkkomateriaalien uudistaminen on vielä kesken, mutta tavoitteena on saada kaikki kurssit uudistettua vuoden 2007 loppuun mennessä.
Asiasanat: etälukio etäopiskelu englannin kieli englannin kieli kielten opetus kielitaito kirjallinen ilmaisu etäopetus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus