Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> Matikkamaan MATTOTELINE
MATTOTELINE eli "MATematiikkaan TOiminnallisuudella ja TEknologialla LIsää Näppäriä Eriyttämismahdollisuuksia" on Turun Matikkamaan matematiikan opetuksen kehittämishanke. Tavoitteena on perusopetuksen vuosiluokilla 3-9 lisätä toiminnallisuuden ja teknologian käyttöä matematiikan opetuksessa ja oppimisessa sekä kokeilla niiden yhdistämismahdollisuuksia. Mattotelineen yhtenä tarkoituksena on saada opettajia irrottautumaan pelkästä oppikirjasta. Pyrkimyksenä on löytää kaikkiin matematiikan osa-alueisiin TOIMINNALLINEN RATKAISU näppituntumalla joko konkreettisilla toiminnallisilla välineillä tai hyödyntämällä monipuolisesti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.
Asiasanat: matematiikka eriyttäminen toiminnalliset menetelmät verkko-oppimateriaali

> Matematiikkaa ulkona luonnossa
Matematiikan opetus onnistuu ulkona siinä missä liikunnan tai luonnontiedon opetuskin. Toiminnalliset ja liikunnalliset tehtävät motivoivat ja innostavat oppilaita ja ovat hyvää vaihtelua matematiikan tunteihin luokassa. Näille sivuille on koottu Matematiikkaa ulkona luonnossa- hankkeen tuloksena syntyneitä tehtäviä ja oppimateriaaleja. Niitä saa käyttää vapaasti opetuksessa ja muokata mieleisikseen.
Asiasanat: luonto oppimisympäristö matematiikka toiminnalliset menetelmät

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus