Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 57 kpl
1 2 3 4 5 6 | seuraava >>
> Fotokela -kelaa mikä foto!
Fotokela on verkko-opetusmateriaali, joka on suunnattu 7-9 -luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Fotokela sisältää 128 valokuvaa 76 kuvaajalta, pohdinta- ja toiminnallisia tehtäviä oppiaineittain sekä valokuvauksen teknisen sanaston. Kotitalouden valokuvat liittyvät syömiseen, kauneusihanteisiin, tapakulttuuriin ja ruokiin liittyviin uskomuksiin. Fotokelan lähestymistapa on moniaineinen ja mediakasvatuksellinen. Moniaineisuus tarkoittaa, että oppimateriaalin pääsisältöä, kuvia, pohditaan kouluaineiden näkökulmasta. Oppiaineet on ryhmitelty kymmeneen osaan: kielet & kirjallisuus, maantieto, kotitalous & käsityö, biologia, musiikki & kuvataide, uskonto & elämäkatsomustieto, matematiikka, liikunta & terveystieto, historia ja yhteiskuntaoppi sekä fysiikka & kemia. Kuvia tarkastellaan kunkin kouluaineen näkökulmasta lyhyessä tekstissä. Valokuva on media, johon törmäämme päivittäin erilaisissa yhteyksissä. Kuvanlukutaito on osa mediataitoa, jonka opettaminen on peruskoululle yhä tärkeämpi haaste. Fotokela toimii kuvanlukutaidon oppimateriaalina. Se sisältää esimerkkejä valokuvan eri käyttöalueilta: lehti-, uutis-, albumi-, taide-, internetgalleria- sekä mainoskuvia. Fotokela auttaa hahmottamaan valokuviin liittyvää kontekstisidonnaisuutta eli tulkinnan riippuvaisuutta käyttötavasta.
Asiasanat: valokuvaus valokuvat NY161845 ajattelu herkkyys (psykologia) oppiaineet

> Mediakasvatus.fi/työkaluja
Mediakasvatusseuran kokoamia työkaluja: Sosiaalisen median palveluita, Tietoa elokuvista ja peleistä, Elokuvien, animaatioiden, piirrosten ja valokuvien tuottaminen ja käsittely, Ohjelmistoja median käyttöön sekä Muita hyödyllisiä apuvälineitä.
Asiasanat: valokuvat elokuvataide animaatio NY155091 kuvankäsittely tekniset piirustukset pelit media

> Koululaisen Pinkka, Helsingin yliopisto/Biologian opetusmateriaalia
Koululaisen sienistä kertova Pinkka (lajituntemuksen oppimisympäristö). Sienen nimeä osoittamalla avautuu kortti, jolla on tietoa ja kuvia lajista: puut, pensaat, varvut, ruohovartiset kasvit, saniaiset. Oppilaille ja opettajalle.
Asiasanat: valokuvat biologia sienet

> Koululaisen Pinkka, Helsingin yliopisto/Biologian opetusmateriaalia
Koululaisen jäkälistä kertova Pinkka (lajituntemuksen oppimisympäristö). Jäkälän nimeä osoittamalla avautuu kortti, jolla on tietoa ja kuvia lajista: puut, pensaat, varvut, ruohovartiset kasvit, saniaiset. Oppilaille ja opettajalle.
Asiasanat: jäkälät biologia valokuvat

> Koululaisen Pinkka, Helsingin yliopisto/Biologian opetusmateriaalia
Koululaisen sammaleista kertova Pinkka (lajituntemuksen oppimisympäristö). Sammalen nimeä osoittamalla avautuu kortti, jolla on tietoa ja kuvia lajista: puut, pensaat, varvut, ruohovartiset kasvit, saniaiset. Oppilaille ja opettajalle.
Asiasanat: biologia valokuvat sammalet

> Koululaisen Pinkka/Kasvit, Helsingin yliopisto/Biologian opetusmateriaali
Koululaisen Kasveista kertova Pinkka (lajituntemuksen oppimisympäristö). Kasvin nimeä osoittamalla avautuu kortti, jolla on tietoa ja kuvia lajista: puut, pensaat, varvut, ruohovartiset kasvit, saniaiset. Oppilaille ja opettajalle.
Asiasanat: kasvit biologia valokuvat

> Virtuaalimetsä/Biologian opetusmateriaalia/Opettajalle/ylä- ja alakoululle
Virtuaalimetsä on verkko-opiskeluympäristö metsäbiologian opiskeluun. Se on suunnattu 5.-6. –luokkalaisille, mutta se voi soveltua myös muiden luokka-asteiden opetukseen. Virtuaalimetsän rakenne ja sisältö perustuvat Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin, biologian ja luonnontieteiden didaktiikkaan, verkkopedagogiikkaan ja käytettävyystutkimukseen. Virtuaalimetsän tavoitteena on antaa oppijoille laaja-alainen kuva Suomen metsistä ja niiden merkityksestä. Tarkoituksena on, että oppijat hahmottavat metsiin liittyvää kokonaisuutta ja metsien systeemistä rakennetta. Käsittelyssä on niin metsien rakenne kuin lajistokin, eri metsätyypit ja ekosysteemin toiminta, sekä ihmisen vaikutus metsissä. Myös ympäristökasvatukselliset näkökulmat tulevat esille luonnon monimuotoisuuden myötä. Virtuaalimetsällä on opetuksessa kaksi päätarkoitusta: ensinnäkin se on luotu vaihtoehtoiseksi tavaksi opettaa metsien biologiaa oppikirjan ja maastotöiden rinnalle. Toiseksi Virtuaalimetsä antaa oppijoille mahdollisuuden tutustua myös metsiemme erikoisempiinkin ominaisuuksiin, kuten uhanalaisiin lajeihin sekä metsä- ja luonnonsuojelulaissa mainittuihin erityisiin elinympäristöihin ja luontotyyppeihin. Näitä asioita voi olla vaikea päästää tutkimaan oppilasryhmien kanssa maastossa. Virtuaalimetsän ei kuitenkaan ole tarkoitus syrjäyttää maastotöitä biologian opetuksessa. Todellinen luonto on aina paras paikka oppia biologiaa ja saada luontokokemuksia. Virtuaalimetsä on vain yksi työtapa lisää käytettäväksi monipuolisessa opetuksessa. Sisällöt: Metsäkartta, Metsäpolku, Metsäsanasto, Testaa taitosi, Metsän kasvit, Opettajalle.
Asiasanat: valokuvat metsätyypit NY161739 lajit metsät ekosysteemit (ekologia) biologia elinympäristö luonto luonnonsuojelu

> Koulutehtäviä - Koululaisen Pinkka, Helsingin yliopisto/Biologian opetusmateriaalia
Koulutehtävä-osiossa on yläasteen luokille 7-8 käyttöön laadittuja kasveihin ja sieniin liittyviä valmiita tehtäväpapereita. Myös oppilaat voivat käyttää tehtäviä hyväkseen eri aihepiirien kertauksessa, ja muut ympäristöalan oppilaitokset omien tarpeidensa mukaan. Kunkin tehtävän kohdalla on tehtäväpaperi ja vastaus sekä linkki tietokantaan, jossa tehtävän kasvi- tai sienilajit esitellään lyhyesti. Esittelyssä kustakin lajista on 2-3 kuvaa ja lyhyt kuvaus lajista ja sen kasvupaikkavaatimuksista
Asiasanat: valokuvat oppimisympäristö biologia sienet kasvit

> Koulutehtäviä - Koululaisen Pinkka, Helsingin yliopisto/Biologian opetusmateriaalia
Koulutehtävä-osiossa on peruskoulun luokanopettajien tai aineenopettajien käyttöön laadittuja kasveihin ja sieniin liittyviä valmiita tehtäväpapereita. Myös oppilaat voivat käyttää tehtäviä hyväkseen eri aihepiirien kertauksessa, ja muut ympäristöalan oppilaitokset omien tarpeidensa mukaan. Kunkin tehtävän kohdalla on tehtäväpaperi ja vastaus sekä linkki tietokantaan, jossa tehtävän kasvi- tai sienilajit esitellään lyhyesti. Esittelyssä kustakin lajista on 2-3 kuvaa ja lyhyt kuvaus lajista ja sen kasvupaikkavaatimuksista
Asiasanat: biologia valokuvat sienet kasvit

> Geopiste – Maantieteen opetuksen resurssikeskus/Valokuvapankki
Geopisteeseen on koottu parhaita paloja professori Toive Aartolahden mittavasta opetusdiojen kokoelmasta. Niissä käsitellään pääosin pinnanmuotoja ja luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä. Kuvat on tarkoitettu vain opetuskäyttöön. Kuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajalla, vaikka kuvia pääseekin käyttämään www-sivujen kautta.Opettajalle.
Asiasanat: valokuvat maantiede luonnontieteet

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus