Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> Kemian laskut laboratoriossa
Kemian laskut laboratoriossa -kirja on tarkoitettu oppikirjaksi laboratorio-alan tutkintoa suorittaville. Lisäksi se soveltuu kertaus- ja täydennyskirjaksi jo laboratorioalan perustutkinnon suorittaneille. Kirjaa voidaan käyttää laboratoriossa myös käsikirjana, koska siinä esitetään liuosten valmistamiseen, anlyysitulosten tarkkuuteen ja esittämiseen liittyvät asiat sekä käytännön laboratoriotyöskentelyssä usein tarvittavia taulukkoja.Kunkin luvun alussa esitetään lyhyesti laskuihin ja analyysimenetelmään liittyvä keskeinen teoria. Lukujen lopussa olevissa yhteenvedoissa palautetaan mieleen käsiteltyyn asiakokonaisuuteen liittyvät keskeisimmät asiat. Kirjassa on runsaasti ratkaistuja malliesimerkkejä ja niiden lisäksi opiskelijan ratkaistavaksi tarkoitettuja harjoitustehtäviä. Jotkut malliesimerkit on ratkaistu usealla tavalla, jotta lukija voi havaita, että tehtävän ratkaisemiseksi on yleensä useita tapoja. Pdf- muododssa olevien sivujen lukemiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka pystyy lataamaan materiaalista.
Asiasanat: kemialliset ilmiöt kemialliset yhdisteet kemiallinen analyysi (toiminta) kemiallinen analyysi kemia laboratoriot kemialliset reaktiot kemiallinen koostumus kemialliset vaikutukset kemialliset kaavat

> Aarre maan syvyyksistä
Aarre maan syvyyksistä on virtuaalinen oppimateriaali öljystä ja kaasusta peruskoulun ala-asteikäisille. Sisältö jäsentyy itsenäisiin osiin, joista muodostuu kokonaiskuva siitä, mistä öljy ja maakaasu ovat peräisin ja missä kaikkialla niitä tarvitsemme. Sivusto sisältää paljon tietoa öljyistä ja kaasuista sekä pieniä tehtäviä, joiden avulla tutkitaan öljyn ominaisuuksia. Sivuston täydelliseen näkymiseen tarvitset Shockwave-ohjelman, jonka voi ladata Internetistä. Oppimateriaalin avulla löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi öljy ja kaasu ovat meille tärkeitä? Miten öljy ja kaasu ovat mukana kestävässä kehityksessä? Mitkä kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt liittyvät öljyyn ja kaasuun?
Asiasanat: kemialliset ilmiöt kaasut fysikaaliset ilmiöt öljy maakaasu fysikaaliset ilmiöt

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus