Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 8 kpl
> Riistakoulu: Paikka, jossa opitaan riistaeläimistä ja Suomen luonnosta
Riistakoulu on oppimissivusto riistaeläimistä ja Suomen luonnosta. Riistakoulu on rakennettu uuden opetussuunnitelman 5.-6.-luokkien sisältöjen ja tavoitteiden pohjalta. Sivustolla on ikätaso ja opetussuunnitelma huomioiden laaditut tietotekstit Suomen riistaeläimistä. Kaikki tietotekstit ovat myös kuunneltavissa ja sopivat näin ollen erityisopetukseen ja S2-materiaaliksi. Tehtävät tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä (L1, L2, L4, L5, L7).Opiskelu sopii osaksi koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia.Keskeiset käsitteet ja asiat on lihavoitu. Riistakoulun materiaalit on tehty opetus- ja riista-alan ammattilaisten toimesta erityisesti opetus- ja koulukäyttöön. Eriyttäminen on Riistakoulun materiaaleissa tehty helpoksi.
Asiasanat: opetusaineisto riista luonto riistalinnut oppimateriaali ympäristö- ja luonnontieto oppimisympäristö luontoala alakoulu eläinten käyttäytyminen opetus suomalaismetsät nisäkkäät erityisopetus eläimet pesimistavan mukaan luonto-oppaat (teokset) biologia muuttolinnut opetuskäyttö eläimet luonto-opetus eläimet elinympäristön mukaan riistaeläimet opetusmateriaalit opetussuunnitelma metsä oppiaineita integroiva opetus biologia ympäristökasvatus e-materiaali, monialaiset oppimiskokonaisuudet, eriyttäminen osaaminen, laaja-alainen

> Tikas: Tieto- ja viestintätekniikkaa selkokielellä
Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli, jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja. Vaikka Tikas-malli on suunniteltu erityistä tukea tarvitseville, hyödynnetään sitä yhä enemmän myös yleisopetuksessa. Sivustolta löydät mm. tietoa, opetusmateriaalia ja käyttäjien kokemuksia.
Asiasanat: erityisopetus selkokieli tietotekniikka erityispedagogiikka tieto- ja viestintätekniikka

> Papunet » Selkokieliset sivut
Selkouutisten verkkoversio , jossa on selkokielistä tietoa mm. Euroopan Unionin toiminnasta, yhdistystoiminnasta, laeista, terveydestä, vapaa-ajan vietosta, suomalaisesta luonnosta, kirjaston ja matkapuhelimen käytöstä, merkkipäivistä, uskonnollisista juhlapäivistä ja Suomen historiasta. Sivuilla on myös maahanmuuttajille suunnattu selkokielinen KotiSuomessa –opas, jossa kerrotaan mm. Suomen sosiaaliturvasta, työelämästä, opiskelusta ja terveydenhuollosta. Osoitteessa www.selko.fi on kommentoitu luettelo internet-osoitteista, jossa on selkokielistä materiaalia.
Asiasanat: maahanmuuttajat selkokirjat selkolehdet erityisopetus selkokieli selkolehdet (sanomalehdet)

> Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet (merko)
Turun kristillisen opiston sivuille on koottu monipuolisesti tietoa, linkkejä ja harjoituksia luku- ja kirjoitusvaikeuksisille aikuisille ja erityisryhmille . Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet (MERKO) –hankkeen yhteydessä tuotettu materiaali (Halonen, Mirja . Peltoniemi, Anu: Äänteellistä ja kielellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia.) on luettavissa sivuilla. MERKO –hankkeen tavoitteena oli hitaasti suomea oppivien maahanmuuttajien kielellisten ongelmien kartoittaminen, oppimista tukevan kuntoutuksen järjestäminen sekä siihen liittyvän materiaalin tuottaminen.
Asiasanat: oppimisvaikeudet erityisopetus lukeminen maahanmuuttajat kirjoittaminen kieli ja kielet

> Erityisopetus ja -kasvatus
Erityisopetuksen tueksi tehty sivusto, johon on kerätty linkkejä erityisopetuksen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen oppimateriaaleihin. Sisältää harjoituksia, pelejä ja opettajan tukimateriaalia eri oppiaineisiin mm. matematiikka, biologia, äidinkieli.
Asiasanat: äidinkieli lukio biologia peruskoulu erityisopetus varhaiskasvatus menetelmät matematiikka käsityö (toiminta) opettajat

> Hej!-oppikirjasarjan opettajan aineisto
Hej! on peruskoulun 7. luokalla alkavan B1-ruotsin oppikirjasarja erityistukea tarvitseville oppilaille. Tähän mennessä ovat ilmestyneet Hej! 7–8 oppikirja, Hej! harjoituskirjat 7 ja 8 sekä äänite 7–8.pettajan aineisto koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Äänitekäsikirjoitukset Äänitekäsikirjoitukset sisältävät Hej! 7.–8. luokkien yhteisen tekstikirjan (= TB) kappaleet, 7. ja 8. luokkien harjoituskirjojen (=SB) kuuntelu- ja kuullunymmärtämistehtävät sekä ääntämisharjoitukset. Äänite sisältää myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kansallislaulut. Ääntämisohjeita Harjoituskirjojen 7 ja 8 tehtävien oikeat vastaukset
Asiasanat: erityiskasvatus erityisopetus erityisluokat ruotsin kieli

> AmmE - Kuvia ammatilliseen erityisopetukseen
AmmE on ammatilliseen erityisopetuksen suunniteltu kuvapankki. Se sisältää oppimateriaalien tuottamiseen tarkoitettuja piirroksia kotityö- ja puhdistuspalvelualalle sekä tekstiili- ja vaatetusalalle. Omaksi osiokseen on nostettu savityöhön liittyvät kuvat. Yhteiset kuvat -osiossa on usealle eri alalle sopivia piirroksia. Käyttäjä voi ladata kuvia omalle koneelleen ja käsitellä niitä vapaasti haluamallaan kuvan- tai tekstinkäsittelyohjelmalla.
Asiasanat: oppimateriaali erityisopetus valokuvat kuvat ammatillinen koulutus

> Luki-Luukas
Luki-Luukas on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto. Tehtävien suunnittelussa on kiinnitetty huomiota monikanavaiseen oppimiseen. Osaa tehtävistä voi kuunnella.
Asiasanat: äidinkieli (oppiaineet) erityisopetus kirjoittaminen lukeminen lukemisvalmiuksien kehittäminen lukemisvaikeudet äidinkieli lukeminen erityisopetus kirjoittaminen kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen lukemishäiriöt

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus