Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 16 kpl
1 2 | seuraava >>
> The Middle Ages
Keskiajan elämää: uskonto, kodit, pukeutuminen, terveys, taiteet ja kaupunkielämä. Kustakin osasta lyhyt essee ja linkit vastaaville sivuille webissä. Joissakin osioissa myös interaktiivisia toimintoja. Sivusto on englanninkielinen.
Asiasanat: historia arkielämä keskiaika keskiajan historia historia

> 1930-luku - Pulan ja aatteen vuosikymmen
Pohjois-Pohjanmaan museon Suomen 1930-lukua käsittelevä opetuspaketti yläasteille ja lukioille. Sivustolla käsitellään mm. kieltolakia, poliittisia liikkeitä, arkea, viihdettä, pula-aikaa ja työttömyyttä. Sivustolla on myös kuvia vuosikymmenen mainoksista ja muodista. Materiaali käy hyvin oheismateriaaliksi peruskoulun, ja miksei lukionkin, historian opetukseen.
Asiasanat: aatteet politiikka historia arkielämä pula-ajat työttömyys ääriliikkeet kieltolait kansalaistoiminta muoti poliittiset liikkeet historia Suomen 1930-luku

> Arkielämää Pohjoismaissa - Lukion ruotsin kieli - Internetix
Internetixin ruotsin kielen verkkokurssi (RUB2) käsittelee arkielämää Pohjoismaissa. Kurssi sisältää ohjeet opettajalle ja oppilaalle, oppimateriaalin sekä tehtävänannot.
Asiasanat: lukeminen ruotsalaisuus arkielämä kieli NY165665 ruotsin kieli kuullun ymmärtäminen

> Terveys ja arkielämä - Lukion terveystieto - Internetix
Internetixin terveystiedon verkkokurssi (TE2) käsittelee terveyttä ja arkielämää. Kurssi sisältää ohjeet opettajalle ja oppilaalle, oppimateriaalin sekä tehtävänannot.
Asiasanat: seksuaaliterveys perhe (ilmiöt) arkielämä terveys liikunta ruoka päihteet yhteisöt riippuvuus terveystieto ensiapu

> Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2) | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukio terveystiedon (TE 2) nuoret, terveys ja arkielämä -teemaa. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: terveystieto arkielämä nuoret terveys lukiolaiset lukio Opetushallitus

> Arkielämän terveys | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee terveystietoa arkielämän terveyden näkökulmasta ja se on tarkoitettu yläkouluikäisille: Terveelliset elämäntavat tarkoittavat jatkuvia arkielämän valintoja. Mitkä ovat terveyttä edistäviä ja mitkä taas sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä? Myös yleinen terveys- ja turvallisuustietous on osa terveyden vaalimista. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: terveys terveystieto NY159125 arkielämä Opetushallitus

> Verbejä arkielämästä
Monivalintatehtävä, jossa valitaan venäjänkielisessä lauseessa esiintyvälle verbille oikea suomenkielinen vastine.
Asiasanat: arkielämä verbit sanaluokat venäjän kieli sanat sanasto kielioppi venäjän kieli Opetushallitus

> Minä ja muut
Kurssin tavoitteena on ensisijaisesti kuullun- ja puheenymmärtämistaitojen vankentaminen siten, että suoriudutaan arkielämän keskustelu- ja tiedonhankintatilanteista. Erityistä huomiota kiinnitetään ääntämiseen. Ääntämisharjoittelussa korostetaan äänteiden, sana- ja lausepainon sekä luontevan puherytmin oppimista. Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan keskittymällä yksityiskohtien poimimiseen helpohkoissa asiayhteyksissä ja ydinkohtien löytämiseen vaativimmissa. Tekstin ymmärtämistä harjoitellaan lähinnä avokysymysten avulla. Teksteihin liittyy myös sanastotehtäviä. Tekstien sanaston voi tarkistaa välittömästi niihin liittyvistä sanastoista.
Asiasanat: keskustelu kieli ja kielet englannin kieli arkielämä ääntäminen kuullun ymmärtäminen tiedonhankinta englannin kieli lukeminen etäopetus vieras kieli kuullun ymmärtäminen lukio viestintä Opetushallitus

> Näin asiat hoituvat
Kurssilla liikutaan kosketuskartan avulla tyypillisessä espanjalaisessa kaupungissa. Tutustuttaa myös muutamiin espanjalaisiin kaupunkeihin ja opettaa selviytymään monista arkipäivän tilanteista. Opettaa lisäksi esittämään erilaisia kysymyksiä ja kertomaan mitä parhaillaan tapahtuu sekä kuvailemaan lähimenneisyyden ja lähitulevaisuuden tapahtumia.
Asiasanat: arkielämä espanjan kieli asiointi kieli ja kielet kaupungit (hallintoalueet) lukio arkielämä etäopetus kaupunkiympäristö espanjan kieli

> Vapaa-aika ja harrastukset
Käsittelee aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin sekä niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Painottaa puheen ymmärtämistä ja puhumista, ja laajentaa kielen perusrakenteiden tuntemusta.
Asiasanat: kieli ja kielet saksan kieli palvelut harrastukset vapaa-aika arkielämä etäopetus saksan kieli lukio vapaa-ajan toiminnot vapaa-aika arkielämä Opetushallitus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus