Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> ISOaitta: verkko-oppimisen valtakunnallinen kehittäjäyhteisön tuottamia materiaaleja
ISOaittaan on koottu oppimateriaaleja ISOverstaan opettajien opetuskäyttöön. ISOaitasta löytyvien oppimateriaalien perusominaisuuksia ovat helppokäyttöisyys, pedagoginen joustavuus ja uudelleenkäytettävyys. Oppimateriaaleja voit käyttää verkkokurssin osana, lähiopetuksen tukena ja itsenäisinä oppimistehtävinä joko sellaisenaan tai edelleen muokattuna. ISOaitan oppimateriaaleja pääsevät hakemaan ja lisäämään vain portaaliin kirjautuneet käyttäjät. Saadaksesi kirjautumistunnukset portaaliin ota yhteyttä ISOverstaan koordinaattoriin. ISOaittaan on kerätty alustariippumattomia ja luokiteltuja oppimateriaaleja (oppimisaihioita). ISOverstas on verkko-oppimisen valtakunnallinen kehittäjäyhteisö, joka tuottaa, jakaa ja ylläpitää verkko-opetuspalveluja. ISOverstaan jäseniksi otetaan suomalaisten koulutuksen järjestäjien toiseen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. ISOverstas kokoaa voimavarojat ja jakaa osaamista, kehittää opetusta ja verkostomalleja sekä tuottaa verkkosisältöjä. ISOverstas tukee verkkopedagogisella koulutuksella opetushenkilöstön verkostoitumista ja ammatillista uudistumista yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Asiasanat: kehittämisprojektit verkko-oppiminen verkkopedagogiikka kehitysohjelmat

> YK:n kehitysohjelma UNDP
UNDP:n tehtävänä on edistää demokraattista hallintoa ja vahvistaa kehitysmaiden valmiuksia vastata globaaleihin haasteisiin. Järjestöllä on merkittävä rooli myös kriisien ennaltaehkäisyssä ja jälleenrakennuksessa. UNDP tukee vuosituhattavoitteiden saavuttamista ja edistää kehitysavun tehokasta käyttöä maatasolla. UNPD:n sivuilla on materiaalia, joka sopii kansainvälisyyskasvatukseen ja ihmisenä kasvamisen opintoihin. Tietolähteen sisällön painopisteet ovat: Demokraattinen hallinto, Köyhyyden vähentäminen, Kriisien ehkäisy ja jälleenrakennus, Energia ja ympäristö, HIV/AIDS, Naisten asema. Lisäksi materiaalissa on tietoa vuosituhatavoitteista, niiden toteutuksesta ja seurannasta sekä Inhimillisen kehityksen raportit.
Asiasanat: kriisinhallinta kehitysmaat kansainvälisyyskasvatus kehitysohjelmat

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus